Contact

De bond streeft ernaar om in iedere speelregio een vrijwilliger als regiocoördinator te hebben die het aanspreekpunt is voor de verenigingen en daarnaast spelers en speelsters stimuleert om deel te nemen aan het regionale programma en de verenigingen informeert over Little League. Deze regiocoördinator staat nauw in contact met het bondsbureau. Voor regio 4 is dat Jazzy Beer.

Little League Nederland
Regio Coördinator Zuid-Nederland regio 4:
Jazzy Beer

Stuur ons een persoonlijk bericht via onze facebook pagina.